Xây dựng cấu hình âm thanh

Thành tiền: VNĐ
1. Loa karaoke
2. Cục đẩy công suất
3. Controller
4. Micro không dây
5. JBL audio
Find Components