Giới thiệu

2012                                                                                             
 • Thành lập công ty
2013
 • Định hướng thương mại thương hiệu BMB, Jarguar
2014
 • Phân phối các dòng loa thương hiệu JBL
2015
 • Nhập khẩu OEM sản phẩm mang thương hiệu BK audio
 • Thành lập chi nhánh Tp Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và sản xuất Vang số BK DK 6000
2017
 • Nhập khẩu độc quyền thương hiệu Dranking audio (DK) mã VR.
 • Nhập khẩu và phân phối thương hiệu Loa Array VASSPE.
 • Hợp tác chiến lược chi nhánh Hải phòng, Cần Thơ
2019
 • Hợp tác cùng thương hiệu LYNZ AUDIO và là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam đồng thời nắm giữ 56% cổ phần của công ty Audio tại China.
 • Chi nhánh tại Hà Nam
2021
 • Nhập khẩu thương hiệu NEXT-PROAUDIO và tiếp tục phát triển.
 • Nhà nhập khẩu chính thương hiệu NEXT-Audiocom
 • Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh
2022
2023
2024